Skirkite 1.2% GPM

„Jono Pauliaus II piligrimai“, religinė bendruomenė, kurios tikslas yra dalyvaujant katalikų bažnyčios sielovadoje pagelbėti žmogui susitikti su Dievu, ypač drauge meldžiantis, vykstant į piligrimines keliones ar savanoriaujant. Bendruomenės teisinė forma yra tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija. Bendruomenė remiasi Romos Katalikų […]