DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI – LIEPOS 4 d.

Liepos 4 d. (šeštadieinis) –

Caritas ir socialinės pagalbos organizacijų diena

Meldžiamės už sunkumų ištiktuosius, socialinius darbuotojus, Caritas, Maltos ordino, Samariečių bendrijos, Raudonojo kryžiaus, senelių namų darbuotojus bei savanorius.

Išvykstame 8:00 nuo Kauno kunigų seminarijos bažnyčios.

11:15 Dievo Gailestingumo vainikėlis
12:00 iškilmingos Šv. Mišios, aukoja vysk. Viktors Stulpins iš Latvijos
13:00 einame kalnus
17:00 išvykstame į Kauną

Registracija ir informacija telefonu: 8 686 15 225 (Mantas)

Planuojame grįžti iki 20:00 val. 

Kelionės auka ~ 15 – 20 eur.