ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI

Liepos 7 d., šeštadienis

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homilija sakys J.E.Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augzilijaras Darius TRIJONIS

15:30 val. Jaunimo vakaro programos „Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas“ pradžia Žemaičių Kalvarijos kultūros centro salėje

Iš Kauno išvykstame 8:00 val. 

Planuojame grįžti iki 20:00 val. 

Kelionės auka ~ 15 eur.

Registracija tel. 868615225