DVIRAČIŲ ŽYGIS

Piligriminė kelionė dviračiais „Mink pas Mamą už savo mamą“
Kaunas – Šiluva 100 km. meldžiantis rožinio maldą.

 

2020 m. gegužės 1 – 2 d. Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia vykti į piligriminę kelionę dviračiais Kaunas – Šiluva. Ji rengiama gegužės mėnesį kviečiant melstis Švč. M. Marijos rožinį. 
Kelionę pradėsime Eucharistijos šventimu Kauno arkikatedroje, keliaudami sustosime prie bažnyčių ir melsimės rožinį.

Piligriminė kelionė dviračiais, Kaunas – Šiluva

Planuojamas maršrutas: Kaunas – Marvelė, Kačerginė, Zapyškis (dviračių taku palei Nemuną), keltu keliamės į Vilkiją, Čekiškė, Ariogala, Betygala, Žaiginys, Šiluva

Gegužės 1 d.:
09:00  Šv.Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje 
10:00  Išvykstame. Keliaudami stojame prie pakelėje esančių bažnyčių. Meldžiamės Rožinio maldą.
21:00  Vakarienė Šiluvos J.P.II Dvasiniame centre. 
Nakvynė šv. Jono Pauliaus II namuose.

Gegužės 2 d.:
10:00  Šv. Mišios Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje.

12:00  Išvykstame namo.
Visos kelionės metu važiuos autobusiukas kuris veš sunkiausius piligrimų daiktus.
Grįšime su autobusiuku. Dviračius parveš.

Su savimi turėti: tvarkingą dviratį, atspindinčia šviesą liemenę, miegmaišį, maisto kelionei, rožančių, tikėjimą:), nepilnamečiams: tėvų sutikimą ir dviratininko šalmą.
Auka – 15 – 20 eurų. (įskaičiuota: nakvynė, vakarienė ir pusryčiai Šiluvoje, parvežimas namo)

Registracija iki balandžio 26 d. tel. 868615225 arba el. piligrimu.centras@gmail.com

policijos pareigūnai primena pagrindinius reikalavimus dviračių vairuotojams.

 1. Važiuoti keliais dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų, o išklausiusiems atitinkamą mokymo kursą ir turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas.

 2. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai arba kiti šviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas.

Dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę arba būti prie drabužių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegęs šviesą atspindinčius elementus. Dviračio vairuotojai (keleiviai) iki 18 metų, važiuodami (vežami) keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę šalmą. Vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus šalmą.

 1. Jeigu eismas intensyvus ir reikia pasukti į kairę, apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio pusę, dviračio vairuotojas turi nulipti ir kirsti važiuojamąją dalį vesdamas dviratį, nesudarydamas kliūties kitoms transporto priemonėms.

 2. Dviračių taku dviračio vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau tako (jiems skirtos tako dalies) dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtame take ar šaligatvyje važiuojamosios dalies ženklinimo linijomis (baltu dviračio simboliu) yra paženklinta dviračių eismui skirta tako (šaligatvio) dalis, dviračio vairuotojas privalo važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto. Dviračių vairuotojai privalo nekelti pavojaus pėstiesiems.

DVIRAČIŲ VAIRUOTOJAMS DRAUDŽIAMA:

 1. Važiuoti važiuojamąja kelio dalimi, jeigu įrengti dviračių takai

 2. Važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais

 3. Važiuoti nelaikant vairo bent viena ranka

 4. Vežti keleivius, jeigu nėra įrengtų specialių sėdėjimo vietų

 5. Vežti, vilkti ar stumti krovinius, kurie trukdo vairuoti arba kelia pavojų kitiems eismo dalyviams

 6. Būti velkamiems kitų transporto priemonių

 7. Važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones

 8. Vilkti kitas transporto priemones, išskyrus tam skirtas priekabas

Visos kelionės metu piligrimus lydės mikroautobusas su priekaba, kuris veš sunkiausius piligrimų daiktus ir bus pasirengęs priimti tuos, kuriems visa kelionė buvo per sunki.

Trumpas Rožinio kalbėjimo planas

Maldos, kalbamos prieš Rožinį ar jo dalį (jei kalbama tik viena dalis):
„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“ (tris kartus), „Garbė Dievui“ .

I dalis. DŽIAUGSMO SLĖPINIAI (pirmadienį ir šeštadienį)

Pirmasis slėpinys. APREIŠKIMAS (Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą)
Po kiekvieno slėpinio kalbėti: „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“ (10 kartų), „Garbė Dievui“ .

Antrasis slėpinys. APLANKYMAS (Marija lanko šv. Elzbietą)
Trečiasis slėpinys. GIMIMAS (Gimsta pasaulio Atpirkėjas)
Ketvirtasis slėpinys. PAAUKOJIMAS (Išganytojas aukojamas šventykloje)
Penktasis slėpinys. ATRADIMAS ŠVENTYKLOJE (Viešpats Jėzus randamas šventykloje)

II dalis. ŠVIESOS SLĖPINIAI (ketvirtadienį)

Pirmasis slėpinys. KRIKŠTAS JORDANE
Antrasis slėpinys. APSIREIŠKIMAS KANOS VESTUVĖSE
Trečiasis slėpinys. DIEVO KARALYSTĖS SKELBIMAS RAGINANT ATSIVERSTI
Ketvirtasis slėpinys. ATSIMAINYMAS
Penktasis slėpinys. EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS

III dalis. KANČIOS SLĖPINIAI (antradienį ir penktadienį)

Pirmasis slėpinys. MALDA ALYVŲ SODE (Viešpats Jėzus meldžiasi Alyvų daržely)
Antrasis slėpinys. NUPLAKIMAS (Viešpats Jėzus nuplakamas)
Trečiasis slėpinys. VAINIKAVIMAS ERŠKĖČIAIS (Viešpats Jėzus vainikuojamas erškėčiais)
Ketvirtasis slėpinys. KRYŽIAUS NEŠIMAS (Viešpats Jėzus neša kryžių)
Penktasis slėpinys. NUKRYŽIAVIMAS (Viešpats Jėzus nukryžiuotas miršta)

IV dalis. GARBĖS SLĖPINIAI (trečiadienį ir sekmadienį)

Pirmasis slėpinys. PRISIKĖLIMAS (Viešpats Jėzus prisikelia iš numirusių)
Antrasis slėpinys. ŽENGIMAS Į DANGŲ (Viešpats Jėzus žengia į dangų)
Trečiasis slėpinys. ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Į žemę atsiunčiama Šventoji Dvasia)
Ketvirtasis slėpinys. MARIJOS PAĖMIMAS Į DANGŲ (Švč. Dievo Motina paimama į dangų)
Penktasis slėpinys. MARIJOS VAINIKAVIMAS (Švč. Dievo Motina danguje vainikuojama)