Pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui grupė

Nors mūsų galimybės keliauti ribotos, mūsų širdys atviros! Tad kviečiame į nuostabų NUOTYKĮ. Jei tau jau sukako 15 metų, esi pakrikštytas ir priėmęs Pirmąją Komuniją, kviečiame šiais metais dar artimiau susipažinti su Kristumi ir Bažnyčia, kartu ruošiantis SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI!

Pasiruošimas vyks Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centre (M. Valančiaus g. 4/Vilniaus g. 1), antradieniais, nuo 18 val., pradedant vakaro malda. Susitikimų pradžia jau spalį! Grupę ruošia Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenė.

„Todėl Sutvirtinimas padidina ir pagilina Krikšto malonę: — mumyse giliau įšaknydina dieviškąją įvaikystę, leidžiančią mums tarti: „Aba, Tėve!“ (Rom 8, 15); — tvirčiau suvienija mus su Kristumi; — padaugina mumyse Šventosios Dvasios dovanų; — tobuliau suvienija mus su Bažnyčia; — suteikia mums ypatingos Šventosios Dvasios jėgos, kad kaip tikri Kristaus liudytojai žodžiais ir darbais skleistume ir gintume tikėjimą, drąsiai išpažintume Kristaus vardą ir niekada nesigėdytume kryžiaus: Todėl atsimink, kad gavai dvasinį antspaudą, išminties ir supratimo dvasią, patarimo ir tvirtumo dvasią, žinojimo ir maldingumo dvasią, šventos baimės dvasią, ir sergėk, ką esi gavęs. Dievas Tėvas tave paženklino, Viešpats Kristus tave sutvirtino ir Tavo širdžiai suteikė Dvasią kaip laidą.“

(LBK 1303)

Registracija

Gali užsiregistruoti:
– telefonu: 8 691 46 117 (Ona)
– arba el. paštu: piligrimu.centras@gmail.com, nurodydamas savo vardą, pavardę, amžių bei tel. nr.

Ar esi pasiruošęs sutvirtėti?

Akimirkos iš 2021 m. Sutvirtinimo sakramento priėmimo
Akimirkos iš 2021 m. Sutvirtinimo sakramento priėmimo
Akimirkos iš 2021 m. Sutvirtinimo sakramento priėmimo