SEKMINIŲ ŠVENTĖ ŠILUVOJE

2020 m. gegužės  29 – 31 d. J.P.II piligrimų centras kviečia sutikti Sekmines Šiluvoje.

Daugiau informacijos  tel. 868615225, 860015899 arba el.p. piligrimu.centras@gmail.com 

Septintą sekmadienį po šv. Velykų, krikščionys švenčia vieną didžiausių liturginių švenčių – Sekmines. Per Sekmines minime Jėzaus pažado išpildymą – Šventosios Dvasios atsiuntimą. Sekminės taip pat vadinamos Bažnyčios gimtadieniu.

Programa :

Greitu metu bus paskelbta

Mūsų, kaip krikščionių, didžiausias poreikis, ypač šiuo apsivalymo laiku, yra nuolatinės, kasdienės Sekminės. Mes turime gyventi Sekminėmis.

Ugnis iki šiol leidžiasi iš dangaus

Dievo alsavimas iki šiol dvelkia

Gyvasis Vanduo iki šiol liejasi

Ateik, Dievo Ugnie,

Ateik, Dievo Dvelksme,

Ateik, Dievo Dvasia.

Pagal Pranciškoniškus mąstymus www.franciscans.ie

Video : https://www.youtube.com/watch?v=Am2SbJUKM_4&t=331s