Religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“

Religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“ naujai susikūrusi bendruomenė iš Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centro savanorių iniciatyvos. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ patvirtinta dekretu 2015 m. sausio 28d. 
Oficialiai įregistruota Lietuvos respublikos juridinių asmenų registro centre 2015 m. vasario 24d. 

Religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“ (toliau – Bendruomenė) yra privati Kristaus tikinčiųjų asociacija, turinti juridinio asmens statusą. Bendruomenės teisinė forma yra tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija. Bendruomenė remiasi Romos Katalikų Bažnyčios mokymu ir veikia vietos vyskupo priežiūroje. Bendruomenė veikia vadovaudamasi Kanonų teisės kodeksu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei įstatais. Bendruomenės dvasingumo, tarnystės ir kiti klausimai reglamentuojami Bendruomenės statute. Bendruomenė turi teisinį, organizacinį, ūkinį ir finansinį savarankiškumą. Bendruomenė turi antspaudą ir sąskaitą banke.
            Pagrindinis bendruomenės tikslas yra, dalyvaujant katalikų bažnyčios sielovadoje, pagelbėti žmogui susitikti su Dievu, ypač drauge meldžiantis, vykstant į piligrimines keliones ar savanoriaujant. Bendruomenės misija yra padėti žmogui Evangelijos dvasioje įgyvendinti savo pašaukimą – mylėti.  Bendruomenė savo veikla siekia:

 • padėti žmogui atrasti savo pašaukimą;
 • ugdyti sąmoningą, atsakingą, mylintį žmogų šeimoje, visuomenėje ir Bažnyčioje;
 • skleisti krikščioniškąsias vertybes – sveikos ir brandžios asmenybės pamatą;
 • ypatingą dėmesį skirti jauno žmogaus palydėjimui į Bažnyčią;
 • Bendruomenės veiklos rūšys:
  piligriminių kelionių organizavimas Lietuvoje ir užsienyje;
 • piligrimų sielovada ruošiantis kelionėms ir grįžus iš jų;
 • savanorystės tarnystė įvairiuose krikščioniškuose renginiuose, atlaiduose, festivaliuose, žygiuose, pamaldose ir kitur;
 • savanorių sielovada, koordinavimas ir rūpinimasis jais;
 • reguliarios pamaldos jaunimui ir šeimoms;
 • individualus konsultavimas: savanorystės, piligriminių kelionių, krikščioniškų renginių klausimais;
 • krikščioniškasis ugdymas, dvasinis palydėjimas;
 • bendruomenės formavimas ir narių ugdymas;
 • kita pastoracinė, evangelizacinė veikla;
 • bendradarbiavimas su kitų konfesijų krikščionimis.

Religinės bendruomenės J.P.II piligrimai nariai 2020
1. Kristė Skaudaitė
2. Rūta Godliauskaitė
3. Mintautė Juškytė
4. Danguolė Lingienė
5. Jokūbas Malinauskas
6. Laura Urbanavičiūtė
7. Justas Česonis
8. Andrius Kotkis
9. Eivyda Juškytė
10. Darius Ulinskas
12. Ona Eigirdaitė
13. Kasparas Inkėnas
14. Matas Česonis
15. Jonė Rimavičiūtė
16. Indrė Jakštaitė
17. Urtė Dubininkaitė
18. Tadas Budrevičius
19. Paulius Juškaitis
20. Agnė Baltulionytė
21. Beatričė Stanaitytė
22. Juozas Kamenskas
23. Miglė Nagelytė
24. Jonė Širvaitytė
25. Ieva Gaižauskaitė
26. Miglė Petrauskaitė
27. Ieva Stadalninkaitė
28. Ingrida Eitminavičienė
29. Marius Eitminavičius
30. Almantas Gaižauskas
31. Karolina Butkevičiūtė

Bendruomenės šeimos:
1. Gabrielė Macežinskienė
2. Karolis Macežinskas
3. Paulina Kuraitienė
4. Mantas Kuraitis
5. Ignas Šiugždinis
6. Ieva Šiugždinienė
7. Darius Žukauskas
8. Justina Žukauskienė
9. Rimantas Andrulevičius
10. Giedrė Andrulevičienė
11. Povilas Galnaitis
12. Grytė Galnaitienė
13. Irmantas Ramanauskas
14. Arūnė Ramanauskienė
15. Jaunius Juškys
16. Svajūnė Juškienė

Bendruomenės draugai:
1. Justina Daugalaitė
2. Matas Inkėnas
3. Vytautas Tauras
4. Tomas Jakštas
5. Greta Vekterytė 
6. Paulina Aldakauskaitė
7. Liepa Žukauskaitė
8. Aušrinė Gudauskienė
9. Edvinas Gudauskas
10. Mantvydas Randis
11. Eglė Randienė