Religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai”

Religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“ naujai susikūrusi bendruomenė iš Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centro savanorių iniciatyvos.

Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ patvirtinta dekretu 2015 m. sausio 28d.; oficialiai įregistruota Lietuvos respublikos juridinių asmenų registro centre 2015 m. vasario 24d. 

Religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“ (toliau – Bendruomenė) yra privati Kristaus tikinčiųjų asociacija, turinti juridinio asmens statusą. Bendruomenės teisinė forma yra tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija. Bendruomenė remiasi Romos Katalikų Bažnyčios mokymu ir veikia vietos vyskupo priežiūroje. Bendruomenė veikia vadovaudamasi Kanonų teisės kodeksu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei įstatais. Bendruomenės dvasingumo, tarnystės ir kiti klausimai reglamentuojami Bendruomenės statute. Bendruomenė turi teisinį, organizacinį, ūkinį ir finansinį savarankiškumą. Bendruomenė turi antspaudą ir sąskaitą banke.
            Pagrindinis bendruomenės tikslas yra, dalyvaujant katalikų bažnyčios sielovadoje, pagelbėti žmogui susitikti su Dievu, ypač drauge meldžiantis, vykstant į piligrimines keliones ar savanoriaujant. Bendruomenės misija yra padėti žmogui Evangelijos dvasioje įgyvendinti savo pašaukimą – mylėti.  Bendruomenė savo veikla siekia:

 • padėti žmogui atrasti savo pašaukimą;
 • ugdyti sąmoningą, atsakingą, mylintį žmogų šeimoje, visuomenėje ir Bažnyčioje;
 • skleisti krikščioniškąsias vertybes – sveikos ir brandžios asmenybės pamatą;
 • ypatingą dėmesį skirti jauno žmogaus palydėjimui į Bažnyčią;
 • Bendruomenės veiklos rūšys:
  piligriminių kelionių organizavimas Lietuvoje ir užsienyje;
 • piligrimų sielovada ruošiantis kelionėms ir grįžus iš jų;
 • savanorystės tarnystė įvairiuose krikščioniškuose renginiuose, atlaiduose, festivaliuose, žygiuose, pamaldose ir kitur;
 • savanorių sielovada, koordinavimas ir rūpinimasis jais;
 • reguliarios pamaldos jaunimui ir šeimoms;
 • individualus konsultavimas: savanorystės, piligriminių kelionių, krikščioniškų renginių klausimais;
 • krikščioniškasis ugdymas, dvasinis palydėjimas;
 • bendruomenės formavimas ir narių ugdymas;
 • kita pastoracinė, evangelizacinė veikla;
 • bendradarbiavimas su kitų konfesijų krikščionimis.

Religinės bendruomenės „Jono Pauliaus II piligrimai” nariai 2022 m.:

1. Danguolė Lingienė
2. Andrius Kotkis
3. Ieva Gaižauskaitė
4. Jonė Širvaitytė
5. Rūta Godliauskaitė
6. Kristė Skaudaitė
7. Miglė Petrauskaitė
8. Darius Ulinskas
9. Karolina Butkevičiūtė
10. Ona Eigirdaitė
11. Laura Urbanavičiūtė
12. Matas Česonis
13. Beatričė Stanaitytė
14. Almantas Gaižauskas
15. Tadas Bubrevičius
16. Miglė Nagelytė
17. Justas Česonis
18. Urtė Dubininkaitė
19. Girmantas Jazgevičius
20. Gediminas Prakapavičius
21. Olivija Sadauskaitė
22. Kristina Bajarūnaitė
23. Monika Žydeliūnaitė
24. Jokūbas Malinauskas
25. Tadas Vainoras
26. Eglė Mockutė
27. Gytė Baltramonaitytė
28. Faustas Tamašauskas
29. Neda Striokaitė
30. Agnietė Čisler

Bendruomenės šeimos:

1. Mantas Kuraitis
2. Paulina Kuraitienė
3. Darius Žukauskas
4. Justina Žukauskienė
5. Marius Eitminavičius
6. Ingrida Eitminavičienė
7. Jaunutis Juškys
8. Svajūnė Juškienė
9. Ignas Šiugždinis
10. Ieva Šiugždinienė
11. Irmantas Ramanauskas
12. Arūnė Ramanauskienė
13. Povilas Galnaitis
14. Grytė Galnaitienė
15. Edvinas Gudauskas
16. Aušrinė Gudauskienė
17. Juozas Kamenskas
18. Agnė Kamenskienė

Bendruomenės draugai:

1. Gabrielė Pupelytė
2. Justas Žukauskas
3. Aušrinė Lasytė
4. Aistė Čepulevičiūtė
5. Liepa Žukauskaitė
6. Emilija Sadauskaitė
7. Elzė Naturjevaitė
8. Ugnius Aleksandravičius
9. Matas Inkėnas
10. Justina Inkėnienė
11. Ieva Hug
12. Povilas Dapkus
13. Simonas Bansevičius
14. Miglė Vilaitė
15. Ieva Rinkevičiūtė
16. Mykolas Kulikauskas
17. Eivyda Juškytė
18. Lauryna Morkūnaitė
19. Ieva Jakušovaitė
20. Indrė Jakštaitė
21. Mintautė Juškytė
22. Vytautas Tauras
23. Jonė Rimavičiūtė
24. Paulius Juškaitis
25. Mantvydas Randis
26. Eglė Randė
27. Karolis Macežinskas
28. Gabrielė Macežinskienė
29. Rimantas Andrulevičius
30. Giedrė Andrulevičienė
31. Linas Nazarenko
32. Agnė Nazarenko