Religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai”

Religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“ Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ patvirtinta dekretu 2015 m. sausio 28d.; oficialiai įregistruota Lietuvos respublikos juridinių asmenų registro centre 2015 m. vasario 24 d. 

Religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“ (toliau – Bendruomenė) yra privati Kristaus tikinčiųjų asociacija, turinti juridinio asmens statusą. Bendruomenės teisinė forma yra tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija. Bendruomenė remiasi Romos Katalikų Bažnyčios mokymu ir veikia vietos vyskupo priežiūroje. Bendruomenė veikia vadovaudamasi Kanonų teisės kodeksu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei įstatais. Bendruomenės dvasingumo, tarnystės ir kiti klausimai reglamentuojami Bendruomenės statute. Bendruomenė turi teisinį, organizacinį, ūkinį ir finansinį savarankiškumą. Bendruomenė turi antspaudą ir sąskaitą banke.
            Pagrindinis bendruomenės tikslas yra, dalyvaujant katalikų bažnyčios sielovadoje, pagelbėti žmogui susitikti su Dievu, ypač drauge meldžiantis, vykstant į piligrimines keliones ar savanoriaujant. Bendruomenės misija yra padėti žmogui Evangelijos dvasioje įgyvendinti savo pašaukimą – mylėti.  Bendruomenė savo veikla siekia:

 • padėti žmogui atrasti savo pašaukimą;
 • ugdyti sąmoningą, atsakingą, mylintį žmogų šeimoje, visuomenėje ir Bažnyčioje;
 • skleisti krikščioniškąsias vertybes – sveikos ir brandžios asmenybės pamatą;
 • ypatingą dėmesį skirti jauno žmogaus palydėjimui į Bažnyčią;
 • Bendruomenės veiklos rūšys:
  piligriminių kelionių organizavimas Lietuvoje ir užsienyje;
 • piligrimų sielovada ruošiantis kelionėms ir grįžus iš jų;
 • savanorystės tarnystė įvairiuose krikščioniškuose renginiuose, atlaiduose, festivaliuose, žygiuose, pamaldose ir kitur;
 • savanorių sielovada, koordinavimas ir rūpinimasis jais;
 • reguliarios pamaldos jaunimui ir šeimoms;
 • individualus konsultavimas: savanorystės, piligriminių kelionių, krikščioniškų renginių klausimais;
 • krikščioniškasis ugdymas, dvasinis palydėjimas;
 • bendruomenės formavimas ir narių ugdymas;
 • kita pastoracinė, evangelizacinė veikla;
 • bendradarbiavimas su kitų konfesijų krikščionimis.

Religinės bendruomenės „Jono Pauliaus II piligrimai” nariai 2023 m.:

1. Danguolė Lingienė
2. Faustas Tamašauskas

3. Girmantas Jazgevičius
4. Rūta Godliauskaitė
5. Monika Žydeliūnaitė
6. Miglė Petrauskaitė
7. Darius Ulinskas
8. Karolina Butkevičiūtė
9. Justas Česonis
10. Andrius Kotkis
11. Jonė Širvaitytė
12. Tadas Bubrevičius
13. Urtė Dubininkaitė
14. Jokūbas Malinauskas
15. Eglė Mockutė
16. Ona Eigirdaitė
17. Laura Urbanavičiūtė
18. Matas Česonis
19. Kristė Skaudaitė
20. Simas Sirtautas
21. Kristina Bajarūnaitė
22. Agnietė Čisler
23. Gytė Baltramonaitytė
24. Miglė Nagelytė
25. Ieva Hug
26. Kasparas Bareiša
27. Elena Knyš
28. Arūnė Norvilaitė
29. Marija Simutytė
30. Martyna Mykolaitytė

Bendruomenės šeimos:

1. Almantas Gaižauskas
2. Neda Gaižauskienė
3. Marius Eitminavičius
4. Ingrida Eitminavičienė
5. Jaunutis Juškys
6. Svajūnė Juškienė
7. Juozas Kamenskas
8. Agnė Kamenskienė
9. Ignas Šiugždinis
10. Ieva Šiugždinienė
11. Mantas Kuraitis
12. Paulina Kuraitienė
13. Irmantas Ramanauskas
14. Arūnė Ramanauskienė
15. Edvinas Gudauskas
16. Aušrinė Gudauskienė
17. Emilis Pikturna
18. Beatričė Pikturnienė
19. Rimantas Andrulevičius
20. Giedrė Andrulevičienė
21. Paulius Drevininkaitis
22. Aušra Drevininkaitienė
23. Eglė Randė

Bendruomenės draugai:

1. Emilija Sadauskaitė
2. Elzė Naturjevaitė
3. Ugnius Aleksandravičius
4. Simonas Bansevičius
5. Miglė Vilaitė
6. Ieva Rinkevičiūtė
7. Paulius Juškaitis
8. Gediminas Prakapavičius
9. Olivija Sadauskaitė
10. Gabrielė Pupelytė
11. Gintas Petkevičius
12. Povilas Galnaitis
13. Grytė Galnaitienė
14. Darius Žukauskas
15. Justina Žukauskienė
16. Matas Inkėnas
17. Justina Inkėnienė
18. Dovydas Milius
19. Valdonė Miliuvienė
20. Žygimantas Bieliauskas
21. Vaidilė Bieliauskienė
22. Karolis Macežinskas
23. Gabrielė Macežinskienė
24. Mantvydas Randis
25. Tadas Vainoras