ŠILUVA

Nuo 1981 metų gyvuoja tradicija kiekvieno mėnesio 13-ąją – Marijos dieną keliauti į Šiluvą. Čia vyksta pamaldos, prašant Marijos užtarimo, įvairiomis intencijomis, ypač meldžiamasi už Tėvynę Lietuvą, dėkojama už suteiktą laisvės dovaną, prašoma laiminti šiandienos Lietuvos žmonių gyvenimą.

Tradicija švęsti mėnesio 13-ąją dieną negęsta ir Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Piligrimines keliones tądien rengia arkivyskupijos dekanatų tikintieji.

PAMALDŲ TVARKA 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje

10 val. šv. Mišios
11 val. Švč. Sakramento adoracija, Rožinis
12 val. pagrindinės šv. Mišios, vadovauja vyskupai

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje
8 val.  šv. Mišios
9 val.  šv. Mišios

Artimiausia kelionę organizuojame 2018 balandžio 13 d. – penktadienį.

Kelionės auka 10 eur. su pietumis 15 eur.

Registracija tel. 868615225 arba el. p. piligrimu.centras@gmail.com