TAIZÉ BENDRUOMENĖ

Kaip ir jūs, piligrimai ir bendruomenės bičiuliai, popiežius tėra keliauninkas, vykstantis toliau. Bet į Taizé vykstama tarsi prie šaltinio: keliauninkas stabteli, numalšina troškulį ir vėl leidžiasi kelionėn“ pop. Šv. Jonas Paulius II

 

  Norintiems sužinoti daugiau – Kauno arkivyskupijos J.P.II piligrimų centras teikia  informaciją apie parapijas kurios organizuoja keliones į Taize. Informacija el.p. piligrimu.centras@gmail.com arba 868615225

Daugiau informacijos www.taize.fr/lt

Taizé bendruomenę nuo pat įsikūrimo gaivina du siekiai: gyvenimas bendrystėje su Dievu per maldą ir prisiimta atsakomybė tapti taikos, ramybės ir pasitikėjimo skleidėjais žmonijos šeimoje.

Taizé suteikia galimybę bendrystės su Dievu ieškoti maldoje, giesmėse, tyloje ir apmąstymuose. Tai padeda atrasti vidinę ramybę, gyvenimo prasmę ir suteikia naujų jėgų.

Patiriant paprastą gyvenimą, pasidalijamą su kitais, geriau suvokiama, kad kasdienis gyvenimas – kaip tik ta vieta, kur Kristus laukia mūsų.

Kai kurie jaunuoliai ieško būdų, kaip sekti Kristų visą gyvenimą. Laikas praleistas Taizé gali padėti aiškiau išgirsti tokį pašaukimą.

- Kasdien bendruomenės broliai įveda į Biblijos apmąstymą, po kurio eina tylos ir dalijimosi pokalbių grupelėse laikas.

- Popietiniai teminiai susitikimai padeda pagilinti tikėjimo ir gyvenimo santykį darbo, socialinių klausimų, meno ir kultūros srityse bei taikos pasaulyje siekį.

- Jaunuoliai, kurie nori, gali praleisti savaitę ar savaitės pabaigą tyloje, skirti laiko įsiklausyti, kaip Dievas kiekvienam kalba maldoje, Biblijos apmąstyme ar per jų gyvenimo įvykius.

Dienos programa

Nuo pirmadienio iki penktadienio

8.15: rytinės pamaldos, po to – pusryčiai

10.00: įvadas su vienu iš bendruomenės brolių, po to – laikas asmeniniam apmąstymui arba pokalbių grupelės

12.20: vidurdienio pamaldos, po to – pietūs

14.00: giedojimo pamokos (papildomai)

po pietų: darbas arba pokalbių grupelės

17.15: arbata

17.45: teminiai susitikimai (nuo antradienio)

19.00: vakarienė

20.30: vakarinės pamaldos, po to – tylos metas

Penktadienio vakarą: po vakarinių pamaldų – malda prie kryžiaus.

Šeštadienį (dienotvarkė kaip visos savaitės, išskyrus):

15.15: teminiai susitikimai

20.30: vakarinės pamaldos su žvakutėmis – Prisikėlimo šviesos simboliu

Sekmadienį

8.45: pusryčiai

10.00: Eucharistijos šventimas

13.00: pietūs

19.00: vakarienė

20.30: vakarinės pamaldos

Savaitės programa

Programos skirstomos pagal amžiaus grupes.

17 – 29 metų

Šių metų susitikimų temą galite rasti skiltyje Taizé susitikimų temos.

Paprastai būsite kartu su savo bendraamžiais. Vakarais galima dalyvauti įvairiuose teminiuose susitikimuose. Tomis savaitėmis, kai būna mažiau žmonių, gali susidaryti tik viena grupė jauniems ir vyresniems. 
Jūs patys pasirinksite, ar jums geriau kiekvieną rytą klausytis brolio įvado ir po pietų dalyvauti pokalbių grupelėse, ar pusę dienos dalyvauti teminėje programoje, o kitą pusę – padėti dirbti kokį nors darbą.

Taip pat yra galimybė visą savaitę praleisti tyloje turint daugiau laiko asmeniniams apmąstymams ir maldai. Spauskite čia, norėdami gauti smulkesnės informacijos.

Kai kuriomis savaitėmis, ypač vasaros metu, jaunuoliai, liekantys Taizé ilgiau nei vienai savaitei, taip pat jaunuoliai, kurie tais pačiais metais jau yra lankęsi Taizé, gali dalyvauti specialiai suformuotoje grupėje Laiško temų apmąstymams.

25 – 35 metų

Kai kuriomis savaitėmis yra galimybė dalyvauti nuo 25 iki 35 metų amžiaus grupėje (paprastai Velykų laikotarpiu ir liepos bei rugpjūčio mėnesiais).

15 – 16 metų

Šio amžiaus jaunuolius kviečiame dalyvauti tik tada, jei juos lydi tinkamas globėjas ir, jei jie yra gerai pasirengę dalyvauti tokio pobūdžio susitikimuose. Jie gali dalyvauti visą savaitę arba savaitgalį (nuo ketvirtadienio vakaro arba penktadienio iki sekmadienio).

Kasryt brolis pateikia dienos temą. Po pietų siūloma įvairi veikla (darbas, pokalbiai grupelėse, inscenizacijos Biblijos temomis, ir t.t.).

Globėjų skaičius, reikalingas prižiūrint grupes nakties metu ir padedant dieną, yra nurodytas informacijoje grupių vadovams.

30 metų ir vyresni žmonės

Trisdešimties metų ir vyresni žmonės dalyvauja jiems specialioje amžiaus grupėje. Jie gali atvykti į Taizé vieną kartą per metus ne ilgiau kaip vienai savaitei. Kiekvieną dieną skaitomas Biblijos įvadas, po kurio skirstomasi į pokalbių grupeles. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais vyresniems taip pat galima pasirinkti tylos grupę.

Jeigu norėtumėte dalyvauti vyresniųjų susitikimuose, spauskite čia ir atidžiai perskaitykite visą informaciją. Galite užsiregistruoti internetu, tačiau sulaukite mūsų patvirtinimo ir tik tada derinkite savo planus.

Tėvai su vaikais (0 – 14 metų)

Prašome, kad tėvai su vaikais atvyktų tuo metu, kai organizuojami šeimų susitikimai. Jeigu norėtumėte dalyvauti šeimų susitikimuose, spauskite čia ir atidžiai perskaitykite visą informaciją. Galite užsiregistruoti internetu, tačiau sulaukite mūsų patvirtinimo ir tik tada derinkite savo planus.