AUŠROS VARTŲ ATLAIDAI lapkričio 22 d.

Aušros Vartų koplyčia su malonėmis garsėjančiu Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, paveikslu yra viena reikšmingiausių religinių, istorinių ir kultūrinių Lietuvos vietų, pagrindinė Dievo Motinai dedikuota Vilniaus arkivyskupijos šventovė, į kurią veda daugelio kraštų, ne vien katalikų, bet ir ortodoksų piligrimų keliai. Dievo Motinos gerbimas šioje šventovėje itin stiprus ir gyvas. Tai liudija kasmet lapkričio mėnesį daugybę tikinčiųjų sutraukiantys Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, Globos atlaidai, nuolat gausėjantys votai – didelės padėkos ženklai.

Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia vykti kartu.
Grupė iš Kauno organizuojama 2020 m. lapkričio 22 d. (sekmadienį) 9 val. 
Auka: 10 – 15 eur. 
Registracija ir daugiau informacijos tel. 868615225 arba el. p. piligrimu.centras@gmail.com

Nuo 1735 m. Aušros Vartuose lapkričio antrąją savaitę pradėta švęsti Dievo Motinos Globos šventė. Ji išaugo į iškilmingus aštuonias dienas trunkančius Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidus. Atlaidai būdavo užbaigiami iškilmingu Švč. Mergelės Marijos (Loreto) litanijos atlikimu, dalyvaudavo geriausi miesto solistai ir miesto orkestras. Didieji Globos atlaidai dabar švenčiami aštuonias dienas tą lapkričio savaitę, į kurią patenka 16-oji mėnesio diena.