Skirkite 1.2% GPM

Jono Pauliaus II piligrimai“, religinė bendruomenė, kurios tikslas yra dalyvaujant katalikų bažnyčios sielovadoje pagelbėti žmogui susitikti su Dievu, ypač drauge meldžiantis, vykstant į piligrimines keliones ar savanoriaujant. Bendruomenės teisinė forma yra tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija. Bendruomenė remiasi Romos Katalikų Bažnyčios mokymu ir veikia vietos vyskupo priežiūroje. Jūsų indėlis, priskiriant 1.2% GPM labai pagelbėtų mums vykdyti savo veiklą.

Daugiau informacijos apie bendruomenę galite rasti čia: http://piligrimyste.lt/service-3/

Instrukcija kaip paskirti 1.2% GPM

Instrukcija pildant elektroniniu būdu (iki gegužės 1 d.)

1. Prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos.
2. Kairiajame meniu pasirinkite Pildyti formą.
3. Pasirinkite Prašymas skirti paramą.
4. Paspauskite ant mėlyno gaublio paveikslėlio.
5. Atsidarius naujam langui, spauskite Pradėti / Tęsti.
6. Išmetus langelį Gavėjo paieška, pasirinkite “Jono Pauliaus II piligrimai”.
> Juridinio asmens kodas: 303763908
7. Atsidarius laukeliui “Užpildykite prašymo duomenis” pasirinkite:
> Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,20;
> Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – iki 2023/2024 m.
8. Patikrinkite, ar duomenis užpildėte teisingai ir paspauskite
Taip, teisingi”, tuomet “Formuoti prašymą” ir “Pateikti”.

Su pagarba ir malda už Jus,
Religinės bendruomenės „Jono Pauliaus II piligrimai“ vadovas
Mantas Kuraitis