Apie mus

2009 m. vasario mėn. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ kvietimu buvo įsteigtas Jono Pauliaus II piligrimų centras.

2015 m. sausio mėn. 28 d. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ dekretu patvirtinta religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“, kuri iki šiol vykdo piligrimų sielovadą Kauno arkivyskupijoje.DAUGIAU

Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centras veikia vadovaudamasis Kauno arkivyskupijos II SINODO nutarimais.  DAUGIAU

VIZIJA:
Piligriminės kelionės teikia galimybę asmenims išpažinti ir liudyti tikėjimą, pagilinti dvasinį gyvenimą, labiau atsigręžti į Dievą, atlikti atgailą, tesėti įžadus, išprašyti sveikatos, dvasinių ar medžiaginių gėrybių, susipažinti su ypatingomis Dievo malonės pasireiškimo vietomis.

MISIJA:
Koordinuoja piligrimines keliones, padeda tinkamai joms pasirengti, rūpinasi piligrimų sielovada.

VEIKLA:

  • Koordinuoja piligrimų sielovadą Kauno arkivyskupijos parapijose ir dekanatuose, kad arkivyskupijos teritorijoje esančios šventos vietos taptų piligrimų dar labiau lankomos. Pagrindinė šventa vieta ir kartu svarbiausia piligrimystės vieta arkivyskupijoje yra Šiluva, kur 1608 m. apsireiškė Švč. Mergelė Marija.
  • Teikia informaciją apie Lietuvoje organizuojamas piligrimines keliones.
  • Skatina savanorišką veiklą arkivyskupijoje.
  • Prisideda prie arkivyskupijoje organizuojamų sielovados renginių.
  • Rengia piligrimines keliones į užsienį.

Papildomi dokumentai:
Kauno arkivyskupijos II SINODAS

Naujo kryžiaus pašventinimas per 25-ąjį Piligrimų centro gimtadienį, 2020 m. spalio 1 d. Nuotr. aut. Agnietė Čisler