Pasaulio jaunimo dienos 2023 m. Lisabonoje

37-ųjų Pasaulio jaunimo dienų tema: „Marija susiruošusi skubiai iškeliavo“ (Lk 1, 39)

Praktinė informacija

Vieta: Lisabona, Portugalija

Datos:
> Dienos vyskupijose: 2023 m. liepos 26-31 d.
> PJD programa Lisabonoje: 2023 m. rugpjūčio 1-6 d.

Dalyvių amžius: 14-30 m.

Kas yra Pasaulio jaunimo dienos (PJD)?

Tai jaunų žmonių, iš viso pasaulio, susibūrimas drauge su popiežiumi! Tuo pačiu, tai yra piligrimystė, jaunimo šventė, Visuotinės Bažnyčios išraiška ir galingas evangelizacijos momentas pasaulio jaunimui. Tai kvietimas kartai, kuri pasiryžusi kurti teisingesnį ir vieningesnį pasaulį. Su aiškiai katalikišku identitetu, šis renginys yra atviras visiems: nepaisant to ar jie yra artimi Bažnyčiai, ar kaip tik, esantys toli. Kasmet jaunimo dienos rengiamos vyskupijų lygmenyje Kristaus Karaliaus iškilmės sekmadienį; o taip pat, kas du, tris ar keturis metus vyksta kaip tarpautinis susitikimas, popiežiaus pasirinktame mieste, švenčiamos drauge su pačiu ganytoju. PJD suburia tūkstančius jaunų žmonių švęsti savo tikėjimą bei priklausymą Bažnyčiai. Nuo pirmųjų Pasaulio jaunimo dienų, vykusių Romoje 1986-aisiais, PJD tapo tikėjimo laboratorija, daugelio pašaukimų į santuoką ir pašvęstąjį gyvenimą, evangelizacijos ir Bažnyčios transformacijos vieta.

Centriniai PJD įvykiai vyksta drauge su popiežiumi: ceremonijos atidarymas bei uždarymas; Kryžiaus kelias; vigilija bei išsiuntimo šv. Mišios (paskutinę PJD dieną).

Video iš Pasaulio jaunimo dienų, vykusių Krokuvoje 2016 m.

Dienos vyskupijose (liepos 26-31 d.)

Vyskupijų dienose jauni žmonės iš viso pasaulio kviečiami atvykti į įvairias Portugalijos parapijas. Per šias dienas, dalyviai turės galimybę geriau pažinti juos priimančius regionus, vietinę bažnyčią ir jos ypatumus; o taip pat dalyvius priimančias šeimas, parapijas ir viešąsias įstaigas. Į vyskupijų dienas įsitrauks net 17 Portugalijos vyskupijų (netgi salos – Madeira bei Azorų salynas!).

Vyskupijų sąrašą (anglų kalba) galite rasti oficialioje PJD svetainėje: https://www.lisboa2023.org/en/preparation/days-in-the-dioceses

Vykimas į PJD drauge su Kauno arkivyskupija

Informaciją apie galimybes keliauti į Pasaulio jaunimo dienas drauge su Kauno arkivyskupija, galite gauti kreipdamiesi el. paštu:
> piligrimu.centras@gmail.com

Arba telefonu:
> 8 686 15 225 (Mantas)