Ingrida Eitminavičienė

Kauno arkivyskupijos kurija – Jaunimo programų savanorių sielovados koordinatorė.

Nuo 2015 m. religinės bendruomenės „Jono Pauliaus II piligrimai“ narė.

Išsilavinimas: 2013 – 2017 m. VDU MF Kūrybinės industrijos
Gretutinės studijos – Katalikų teologija.