Youtube Facebook Skype

 

Religinės bendruomenės  „Jono Pauliaus II piligrimai“

Įmonės kodas 303763908


Įregistruotas  2015-02-24
Oficialus pavadinimas Jono Pauliaus II piligrimai
Registracijos adresas 
Kauno m. sav. Kauno m. Vilniaus g. 1/ M. Valančiaus g. 4

Teisinė forma    
Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

Norėdami paremti šią bendruomenę prašome aukas pervesti:

Banko sąskaita : LT77 4010 0510 0338 1012 , AB bankas "DNB"

Pervedent pinigėlius reikia rašyti auka bendruomenei

Nuoširdžiai Jums dėkojame

BENDRUOMENĖS ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“ (toliau – Bendruomenė) yra privati Kristaus tikinčiųjų asociacija, turinti juridinio asmens statusą.

1.2. Bendruomenės teisinė forma yra tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija.

1.3. Bendruomenė remiasi Romos Katalikų Bažnyčios mokymu ir veikia vietos vyskupo priežiūroje.

1.4. Bendruomenė veikia vadovaudamasi Kanonų teisės kodeksu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei šiais įstatais.

1.5. Bendruomenės dvasingumo, tarnystės ir kiti klausimai tiek, kiek jie neaptarti šiuose įstatuose, reglamentuojami Bendruomenės statute.

1.6. Bendruomenė turi teisinį, organizacinį, ūkinį ir finansinį savarankiškumą. Bendruomenė turi antspaudą ir sąskaitą banke.

 

2. BENDRUOMENĖS TIKSLAS, MISIJA, UŽDAVINIAI

2.1. Pagrindinis bendruomenės tikslas yra, dalyvaujant katalikų bažnyčios sielovadoje, pagelbėti žmogui susitikti su Dievu, ypač drauge meldžiantis, vykstant į piligrimines keliones ar savanoriaujant.

2.2. Bendruomenės misija yra padėti žmogui Evangelijos dvasioje įgyvendinti savo pašaukimą - mylėti.

2.3. Bendruomenė savo veikla siekia:

2.3.1. padėti žmogui atrasti savo pašaukimą;

2.3.2. ugdyti sąmoningą, atsakingą, mylintį žmogų šeimoje, visuomenėje ir Bažnyčioje;

2.3.3. skleisti krikščioniškąsias vertybes – sveikos ir brandžios asmenybės pamatą;

2.3.4. ypatingą dėmesį skirti jauno žmogaus palydėjimui į Bažnyčią;

2.4. Bendruomenės veiklos rūšys:

2.4.1. piligriminių kelionių organizavimas Lietuvoje ir užsienyje;

2.4.2.piligrimų sielovada ruošiantis kelionėms ir grįžus iš jų;

2.4.3. savanorystės tarnystė įvairiuose krikščioniškuose renginiuose, atlaiduose, festivaliuose, žygiuose, pamaldose ir kitur;

2.4.4.savanorių sielovada, koordinavimas ir rūpinimasis jais;

2.4.5. reguliarios pamaldos jaunimui ir šeimoms;

2.4.6. individualus konsultavimas: savanorystės, piligriminių kelionių, krikščioniškų renginių klausimais;

2.4.7. krikščioniškasis ugdymas, dvasinis palydėjimas;

2.4.8. bendruomenės formavimas ir narių ugdymas;

2.4.9. kita pastoracinė, evangelizacinė veikla;

2.4.10. bendradarbiavimas su kitų konfesijų krikščionimis.

Video

Šiluva

Taize

Kviečiame

Pamaldos su Taizé giesmėmis piligrimų centre vyksta:
kiekvieną savaitę 
>> Antradienį     18 val.
>> Ketvirtadienį  18 val.

 

 

Nuotraukos

 

 

Kalendorius
« 2018 m. Vasario mėn. »
Pir Ant Tre Ket Pen Šeš Sek
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 
Apklausa
Keliauju piligriminėse kelionėse?

Rekomenduojame

Šiluva
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
Taizé
Kauno arkivyskupijos jaunimo centras (KAJC)
Klausk Kunigo
Caritas


© 2010 Jono Pauliaus II
piligrimų centras